مدیریت

عقد تفاهم نامه همكاري با اداره استاندارد

خلاصه در اينجا

ادامه مطلب...

قابل توجه دانشجویان و مراکز صنعتی

جهت اطلاع از ریز برنامه ها به این صفحه مراجعه نمایید.

دفتر ارتباط با صنعت

دفتر ارتباط با صنعت و تحقيقات كاربردي نقطه واصل حقوقي و تخصصي دانشگاه با دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي، صنايع كشور و همه سازمانهايي است كه تعامل با اين دانشگاه را هم راستا با ماموريتهاي خود تشخيص داده و براي ارتقاء كيفيت و كميت محصولات و خدمات سازمان متبوع خويش آماده همكاري با دانشگاه هستند. وظيفه اصلي اين دفتر، مديريت اجرايی و حقوقي پروژه های مرتبط با حوزه صنعت تعريف گرديده است. لذا کليه قراردادهای دانشگاه و صنعت بصورت رسمی در اين دفتر مديريت مي­گردد.

صنایع استان

قراردادها