فهرست قراردادها

فهرست قراردادهای پژوهشی برون سازمانی مرکز ارتباط با صنعت :

 

رديف
عنوان طرح
مجري طرح
كارفرما
1
طراحي و ساخت نانوغشاهاي سراميكي جهت شيرين سازي گاز طبيعي
ابوالفضل براتي
شركت نفت مناطق مركزي ايران
2
تعريف اولويت هاي تحقيقاتي صنعت برق باختر در محورهاي توليد، انتقال، توزيع و مطالعات اقتصادي و اجتماعي براي 5 سال با رويکرد شناسايي دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي و محققين فعال در زمينه صنعت برق
علي اصغر قديمي
شرکت برق منطقه اي باختر
3
ارزيابي و تحليل مکانيکي اجزاي سيستم توزيع و تغذيه گاز اراک در برابر زلزله
کوروش خورشيدي
شرکت گاز استان مرکزي
4
بررسي تطبيقي پارامترهاي اندازه گيري شده و شبيه سازي شده شبکه توزيع برق شهر آشتيان و يافتن علل عدم تطابق بين آنها
علي اصغر قديمي
شرکت توزيع برق استان مرکزي
5
ارزيابي معايب و مزاياي برون سپاري در شرکت آب و فاضلاب روستايي استان مرکزي
مهرداد هاديپور
شرکت آب و فاضلاب روستايي استان مرکزي
6
بررسي و مطالعه عوامل انفجار در خط تغذيه شهابيه خمين
غلامرضا نبيوني
شرکت گاز استان مرکزي
7
شناسايي و تفکيک عوامل هدر رفتن آب در آلفار محلات با هدف ايجاد برنامه هاي اولويت بندي جايگزيني سيستم هاي قرائت کنتور در مناطق روستايي
شراره پورابراهيم
شرکت آب و فاضلاب روستايي استان مرکزي
8
بررسي رابطه سلامت رواني، فرسودگي شغلي و هوش سازماني کارکنان اداره کل و ادارات آموزش و پرورش استان مرکزي
سعيد موسوي پور
آموزش و پرورش استان مرکزي
9
يررسي منشاء پيدايش چشم آب گرم محلات
محمود ميرزايي
شرکت آب منطقه اي مرکزي
10
ارزيابي کيفيت آب رودخانه هاي شاخص استان اردبيل بر پايه شاخص هاي بيولوژيک
مهرداد هاديپور
شرکت آب منطقه اي اردبيل
11
انجام ارزيابي اثرات زيست محيطي کشتارگاه طيور شرکت هاي تعاوني کشاورزي مرغ داران استان مرکزي
علي لطفي
اتحاديه شرکتهاي تعاوني کشاورزي مرغداران استان مرکزي
12
ارائه راهکارهاي مناسب جهت طراحي مناسب شبکه هاي زمين در رژيم استاتيکي
کيهان ششيکاني
شرکت برق منطقه اي باختر
 
ارزيابي و تحليل استاتيکي- ديناميکي تجهيزات مکانيکي پست هاي برق فعال در برابر بارهاي لرزه اي
کوروش خورشيدي
شرکت برق منطقه اي باختر
13
بررسي وضعيت ساخت سد کمال صالح براساس نتايج مدل و ابزار دقيق و تهيه اطلاعات مبنا قبل از بهره برداري
علي سنائي راد
شرکت سهامي آب منطقه اي مرکزي
14
جايابي و ظرفيت سنجي بهينه منابع توليد پراكنده پست هاي فوق توزيع اين شركت و تعيين ملاحظات لازم سوئيچگرها براي پستهاي نمونه جهت جلوگيري از آن
علي اصغر قديمي
شرکت برق منطقه اي باختر
15
انجام خدمات پژوهشي و مهندسي در مورد مطالعات ژئوفيزيكي به روش ژئوالكتريكي در مكان مزرعه آقاي محمد يوسفي مهر
محمود ميرزايي
محمد يوسفي مهر
16
طراحي و ساخت روكش محافظ باتري‌هاي آسيب ديده پستهاي شركت برق منطقه‌اي باختر
صادق مرادي
شرکت برق منطقه اي باختر
17
انجام خدمات پژوهشي و مهندسي در مورد مطالعات ژئوفيزيكي به روش ژئوالكتريكي در مكان مزرعه آقاي صالحي
محمود ميرزايي
آقاي صالحي
18
تحليل نقات قوت وضعف، تهديد و فرصت وضع موجود سازمان فضايي و توسعه استان مركزي توسط مدل ANP و آناليز شبكه ايSWOT
شراره پورابراهيم
استانداري
19
بررسي و مقاوم سازي شيرهاي پياده‌رو بدون قطع گاز با استفاده از مواد پليمري
صادق مرادي
شركت گاز استان مركزي
20
آسيب شناسي رفتار هيدروليكي رودخانه هاي استان سيستان و بلوچستان ناشي از برداشت بي‌رويه و غير اصولي مصالح رودخانه‌اي
جواد مظفري
شركت سهامي آب منطقه‌اي سيستان و بلوچستان
21
مطالعه فهرست انتشار منابع ثابت و متحرك و ساير منابع آْاينده‌هاي وا در اراك و حريم شهر اراك
مهرداد هادي‌پور
اداره كل حفاظت محيط زيست اراك
22
موانع سرمايه‌گذاري و مشاركت بخش خصوصي در ورزش استان مركزي
اسفنديار خسروي‌زاده
اداره كل ورزش و جوانان استان مركزي
23
بررسي نقش فوائد حاصل ازانجام فعاليت بدني درپيشرفت هاي اقتصادي وتفهيم آن درپيشبرد شعار سال جهاد اقتصادي (با رويكرد ارتقاء سلامت جامعه)
عباس صارمي
اداره كل ورزش و جوانان استان مركزي
24
بررسي گذراندن اوقات فراغت جوانان در شهرهاي صنعتي و غير صنعتي
عباس صارمي
اداره كل ورزش و جوانان استان مركزي
25
مقايسه جهت‌گيري ورزشي ورزشكاران دختر و پسر رشته هاي ورزشي انفرادي و گروهي شركت كننده در رقابت‌هاي ورزشي سال 90 شهر اراك
عليرضا بهرامي
اداره كل ورزش و جوانان استان مركزي
26
بررسي نقش انجام ورزش همگاني و تفريحي در كاهش آسيب هاي اجتماعي در بين بانوان شهرستان اراك
عليرضا بهرامي
اداره كل ورزش و جوانان استان مركزي
27
مطالعات ژئوفيزيكي به روش ژئوالكتريكي در روستاي عقيل آباد
محمود ميرزايي
آقاي محمد رمضاني
28
 مطالعات ژئوفيزيكي به روش ژئوالكتريكي در مكان شمال غربي تقاطع كمربندي شمالي جديد با جاده فراهان
محمود ميرزايي
آقاي محمد مرادي
29
مطالعات ژئوفيزيكي به روش ژئوالكتريكي در روستاي مرزيجران
محمود ميرزايي
آقاي محمد صالحي مرزيجراني
30
 مطالعات ژئوفيزيكي به روش ژئوالكتريكي در روستاي گلشن‌آباد
محمود ميرزايي
آقاي مرتضي رشيديان
31
 مطالعات ژئوفيزيكي به روش ژئوالكتريكي در روستاي بهادرستان
محمود ميرزايي
آقاي رضا بادرستاني
32
مطالعات ژئوفيزيكي به روش ژئوالكتريكي در روستاي علي آباد
محمود ميرزايي
آقاي علي حسني
33
مطالعات ژئوفيزيكي به روش ژئوالكتريكي در باشگاه سواركاري تفرش
محمود ميرزايي
آقاي شاهين حاج حسني
34
مطالعات ژئوفيزيكي به روش ژئوالكتريكي در روستاي جيريا
محمود ميرزايي
آقاي اردشير پاشايي
35
طراحی يک پايدارکننده فعال جهت کنترل حرکات بانس، پيچ و رول تجهيزات دريايي بر روی عرشه
مهدي سليماني
مرکز رشد سازمان تحقيقات و جهاد خودکفايي ندسا
36
بررسی امکان انتشار آلودگي در محيط زير سطحي اطراف محل دفن زباله هاي شهري اراک و خطر آلودگي منابع آب زير زميني منطقه
محمود ميرزايي
شهرداری اراک
37
مطالعات ژئوفيزيكي به روش ژئوالكتريكي در مزرعه ذرت نقره ای
محمود ميرزايي
آقای حميدرضا غفاری
38
مطالعات ژئوفيزيكي به روش ژئوالكتريكي در اراضی داود میرشکاری و شرکاء
محمود ميرزايي
آقای داود ميرشکاری
39
شناسايي پارامترهاي ايجاد سايش در خطوط لوله ايستگاه CGS و ارائه راهکارها جهت کاهش سايش
کورش خورشيدی
شرکت گاز لرستان
40
طراحی و نظارت بر ساخت، نصب و راه اندازی پايلوت کواکستروژن بچ (قالب و پرس) و نظارت بر توليد پيشرانه های لايه اي به روش کواکستروژن
صادق مرادی
صنايع دفاع
41
بررسی پديده تغيير اقليم در حوضه هاي آبريز قره چاي (سد ساوه) و سد کمال صالح در استان مرکزی و ارزیابی اثرات ناشی از آن بر منابع آب حوضه های مذکور با استفاده از شاخص های متداول
نازنين شاه کرمي
شرکت سهامي آب منطقه اي مرکزي
42
مطالعات ژئوفيزيكي به روش ژئوالكتريكي در اراضی آقای عباس ذوالفعلي
محمود ميرزايي
آقای عباس ذوالفعلي
43
مطالعات ژئوفيزيكي به روش ژئوالكتريكي در اراضی آقای محمد غياث آبادي
محمود ميرزايي
آقای محمد غياث آبادي
44
بررسي پليمريزاسيون الفينها در فاز گازي بستر چرخان و تعيين پارامترهاي مستقل عملياتي
ابوالفضل براتی
شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي تهران
45
مطالعات ژئوفيزيكي به روش ژئوالكتريكي در روستای حصار شهر خنداب
محمود ميرزايي
آقای محمدرضا کهريزي
46
مطالعات ژئوفيزيكي به روش ژئوالكتريكي در روستای سوارآبادي
محمود ميرزايي
آقای احمد احمدي معين سوارآبادي
47
کسب دانش فنی توليد آنتي اکسيدان (ايؤگانوکس 1330 )
عليرضا کريمي
شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي تهران
48
مطالعات ژئوفيزيكي به روش ژئوالكتريكي در روستای جنگزين
محمود ميرزايي
آقای محمدرضا خالقي
 
 

صنایع استان

قراردادها