فهرست تفاهم نامه ها

تفاهم نامه های مرکز ارتباط با صنعت :

 

 • شرکت کياسا [ لينک ]
 • شركت پالایش و نفت امام خمینی شازند [ لينک ]
 • شرکت آذرآّب [ لينک ]
 • شرکت گاز استان مرکزی [ لينک ]
 • شركت آب و فاضلاب روستايي استان مركزي [ لينک ]
 • شركت آب و فاضلاب شهري استان مركزي [ لينک ]
 • کارگروه گندم و آرد و نان استان مرکزی[ لينک ]
 • اداره كل استاندارد استان مركزي [ لينک ]
 • پارک علم و فناوری استان مرکزی [ لينک ]
 • شرکت آب منطقه ای مرکزی [ لينک ]
 • شرکت کمباين سازی ايران [ لينک ]

 

صنایع استان

قراردادها